Helseforsikring

En forsikring som sikrer deg riktig behandling til rett tid – Unngå helsekø – reduser sykefraværet.

Tid: Med helseforsikring fra Vertikal Helse får du garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og behandling/operasjon innen 20 virkedager.

Det er for eksempel lett å forestille seg hvilken innvirkning dette ville ha på noen tuberkulose infiserte pasienters familier. Familien, i enhver ereksjonmed tid eller kultur, ville være mer sannsynlig å være opptatt av en persons fysiske sikkerhet enn en kur for en kronisk sykdom.

Kvalitet: Vertikal Helse legger årlig store ressurser i å kvalitetssikre norske og utenlandske private sykehus. Kvalitetssikringen omfatter også krav til den enkelte legespesialist. Denne kvalitetssikringen medfører at Vertikal Helse kun benytter seg av utvalgte leger og sykehus.

Rettigheter: Våre medisinske rådgivere vil veilede deg med hensyn til dine forsikrings- og pasientrettigheter.

En helseforsikring for alle

Enkelt å bestille

Ingen helseerklæring

Lik pris uavhengig av alder

Priser

2020 – 2021

Alder Pris per mnd
21 -75 år 267,-
Barn (under 21 år) 158,-

Helseforsikringen som gir deg trygg og kvalitetssikret behandling

Helseforsikringen inkluderer:

 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og behandling/operasjon innen 20 virkedager
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog for behandling ved psykiske plager
 • Inntil 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall
 • Behandling av spill- og rusavhengighet (gjelder kun for deg med bedrift og medlemsavtale)
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist
 • Helseformidling – en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning
 • Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon
 • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
 • KRY – legetime på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale

Med helseforsikring kommer du raskere tilbake til en aktiv hverdag.

TaxiForsikring i samarbeid med Vertikal Helse