Vertikal Helseforsikring

En forsikring som sikrer deg riktig behandling til rett tid – Unngå helsekø – reduser sykefraværet.

Tid: Gjennom medlemskap i Vertikal Helseforsikring har du en behandlingsgaranti som gir deg rask behandling når du trenger det.

Kvalitet: Vertikal Helse kvalitetssikrer de sykehus og leger som behandler våre kunder. Vi er en uavhengig og selvstendig helseaktør og anbefaler til enhver tid det behandlingsstedet som er det beste for deg.

Rettigheter: Våre medisinske rådgivere vil veilede deg med hensyn til dine forsikrings- og pasientrettigheter.

En helseforsikring for alle

Enkelt å bestille

Ingen helseerklæring

Lik pris uavhenging av alder

Priser

2019 – 2020

Alder Pris per mnd
21 -75 år 239,-
Barn (under 21 år) 142,-

Med Vertikal Helseforsikring får du

 • Riktig behandling til rett tid
 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager
 • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
 • Dekket kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Kontakttelefon for alle våre kunder mellom 08.00 – 20.00
 • Døgnåpen kontakttelefon i fem dager etter operasjon gjennom Vertikal Helse
 • Døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig sykdom
 • Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt
 • Tilgang til noen av verdens ledende sykehus og medisinske eksperter
 • Vertikal Formidling – råd og bistand med eller uten forsikringsdekning
 • KRY – legetime på mobil, konsultasjon gjennomføres som videosamtale

TaxiForsikring i samarbeid med Vertikal Helse