Taxiforsikring

Enkelt og greit

Ubegrenset kjørelengde – ingen begrensning på bruk av sjåfører

Taxi – Kasko

Dette er inkludert i Taxiforsikringen:

 • Bilansvar – Lovpålagt ansvars-dekning.
 • Tyveri
 • Innbrudd 
 • Brann
 • Vognskade – kasko – dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.
 • Begrenset identifikasjon – sikrer deg som eier full erstatning når en ansatt har voldt skaden: forsettlig eller grovt uaktsomt, under påvirkning av berusede eller bedøvende middel, eller gjennom brudd på sikkerhetsforskrifter.
 • Bedriftsansvar –  dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting i forbindelse med utførelse av transportoppdrag. dvs. skader som faller utenfor dekningen i bl.a bilansvaret, forsikringssum kr. 10 millioner.
 • Godsansvar – dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar i henhold til Lov om vegfraktavtaler.
 • Skade ved ran og overfall – forsikringssum kr. 25.000,-
 • Fastmontert utstyr – taksametre og tilhørende utstyr, alko-lås, rullestolrampe, påsatt bil-dekor etc. forsikringssum kr 100.000
 • Løyvedokumenter
 • Kunders bagasje – forsikringssum kr. 10 000,-
 • Rettshjelp – forsikringssum kr. 100.000,-
 • Fører- og passasjerulykke – omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Taxi – Super

For deg som ønsker den beste dekningen

Utvider du kaskoforsikringen med vår super dekning får du dette i tillegg:

 • Avsavn/driftstap – dekkes i inntil 40 dager, med inntil kr. 3.500,- pr dag (vi dekker ditt faktiske tap, du skal sitte igjen med det samme økonomiske resultat som om skaden ikke hadde inntruffet)
 • Maskinskade – skade på motor og drivverk dekkes inntil 300 000 kjørte km / 4 år
  (Egenandel: Før passerte 150 000 km: 25 % av reparasjonskostnadene minimum kr 20 000
  Ved passerte 150 000 km: 40 % av reparasjonskostnadene minimum kr 20 000)
 • Feilfylling – kostnader ved rens og reparasjon av skade på bil som følge av feilfylling, dekkes med inntil kr. 25.000,- (ingen egenandel)

Dette er ikke omfattet av forsikringen

 • Veihjelp-Assistanse – er ikke omfattet, da de fleste biler leveres med dette inkludert fra forhandler/importør, ønsker du likevel dette inkludert benytt deg av Falck avtalen
 • Glass – da næringen har fremforhandlet gode innkjøpsavtaler for deg som løyvehaver er ikke glass inkludert i forsikringen

Tilbud

Vi trenger bare noen få opplysninger av deg for å beregne tilbud

Ny som løyvehaver

Ta kontakt med oss for pris

Større bilpark?

Utvider du med antall løyver får du samme års-premie på det nye løyvet som det du har på eksisterende løyve(r).

Falck Veihjelp

Ønsker du veihjelp / assistanse inkludert i din forsikring bestiller du det her:

Riis Bilglass

Les mer om rabatt avtalen for deg som selvassurandør på glass:

Taxiforsikring